ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


นายสุวัฒน์ มีพร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวันทนีย์ กลัดอ่ำ
ครู ชำนาญการ