ผู้บริหาร

นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


นายเอกชัย อุทรักษ์ (ฟิสิกส์)
ครู

นางประภัฏสร ลี้เรืองธนทรัพย์ (เคมี)
ครูผู้ทรงคุณค่า

นายเกษมศักดิ์ ดวงเพชร (ชีววิทยา)
ครูอัตราจ้าง