ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

หัวหน้ากลุ่มงาน


นายสุวัฒน์ มีพร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายเอกชัย อุทรักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวศศิธร วิชัยวงค์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวอัฉราพรรณ พาไสย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล