ผู้บริหาร

นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

เพลงโรงเรียน

ผู้เข้าชม 908

                เพลงมาร์ช ม.พ.ศ.

คำร้อง-ทำนอง ยุทธศาสตร์    โยธะพล

ม่วงหวานพัฒนศึกษา
แหล่งปัญญามีวิชามหาศาล
แสนร่มเย็นเด่นสง่าตระการ
ปณิธานอุดมการณ์เรามั่นคง
ม่วงแสดเปล่งประกายเรืองรอง
ดั่งโซ่ทองคล้องใจยั่งยืนยง
เกียรติศักดิ์ศรีน้องพี่ทระนง
เพื่อดำรง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ตรา
ความรักสามัคคีความดีงาม
คือนิยามแก่นสารการศึกษา
ระเบียบวินัยเพียบพร้อมจรรยา
พัฒนาสังคมให้เปรมปรีดิ์
ม่วงหวานพัฒนศึกษา
น้อมชีวาด้วยคุณธรรมความดี
เรารักมั่นสถาบันเหนือชีวี
เทิดศักดิ์ศรีคู่ขอนแก่นแผ่นดินไทย