ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

วิสัยทัศน์

ผู้เข้าชม 1,305

 

วิสัยทัศน์
 

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้  คู่คุณธรรม 

นำสู่อาเซียน  สืบวิถีความพอเพียง  ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม