ผู้บริหาร


แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

อัตลักษณ์โรงเรียน

ผู้เข้าชม 1,276


อัตลักษณ์


"นักเรียนรู้สู่นักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช"