ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

:

พบข้อมูล: 14 รายการ
วันที่ หัวข้อข่าว ชนิดของไฟล์ เข้าชม
16 พ.ย. 2561, 00:38 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ปีงบประมาณ 2562 155
26 มิ.ย. 2561, 03:48 ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 127
21 พ.ค. 2561, 23:49 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 201
27 ธ.ค. 2560, 03:30 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก 314
11 ก.ย. 2560, 00:42 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 358
11 ก.ย. 2560, 00:43 ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 319
11 ก.ย. 2560, 00:48 ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 216
21 พ.ย. 2559, 02:25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 471
7 พ.ย. 2559, 06:00 ประกาศสอบราคาจ้าง สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว) 317
31 ก.ค. 2559, 05:23 การจัดงานศิลปห้ตกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕ 389
7 ก.ย. 2558, 12:44 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาได้รับความอนุเคราะห์ากแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 576
9 ม.ค. 2558, 01:45 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าสามัคคี 1038
6 ก.พ. 2557, 09:45 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาขอขอบคุณท่าน อาจารย์ธนิดา ท้าวนาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนในการมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 676
30 ม.ค. 2557, 14:33 ม่วงหวานพัฒนศึกษา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี ที่ค่ายศรีพัชรินทรขอนแก่น 28-29 ม.ค.57 871