ผู้บริหาร

นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

:

พบข้อมูล: 11 รายการ
วันที่ หัวข้อข่าว ชนิดของไฟล์ เข้าชม
27 ธ.ค. 2560, 03:30 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก 49
11 ก.ย. 2560, 00:42 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 169
11 ก.ย. 2560, 00:43 ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 144
11 ก.ย. 2560, 00:48 ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 70
21 พ.ย. 2559, 02:25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 348
7 พ.ย. 2559, 06:00 ประกาศสอบราคาจ้าง สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว) 196
31 ก.ค. 2559, 05:23 การจัดงานศิลปห้ตกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕ 285
7 ก.ย. 2558, 12:44 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาได้รับความอนุเคราะห์ากแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 438
9 ม.ค. 2558, 01:45 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าสามัคคี 780
6 ก.พ. 2557, 09:45 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาขอขอบคุณท่าน อาจารย์ธนิดา ท้าวนาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนในการมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 564
30 ม.ค. 2557, 14:33 ม่วงหวานพัฒนศึกษา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี ที่ค่ายศรีพัชรินทรขอนแก่น 28-29 ม.ค.57 704