ผู้บริหาร

นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

คณะผู้บริหาร


นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

นายสุวัฒน์ มีพร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวอัฉราพรรณ พาไสย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวศศิธร วิชัยวงค์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายเอกชัย อุทรักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ