ผู้บริหาร


แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ดาวส์โหลดเอกสาร :

พบข้อมูล: 22 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
25 ก.ค. 2561, 00:00 ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 2.33 MB 12
25 ก.ค. 2561, 00:00 ตัวอย่างรายงานกิจกรรมตามโครงการ 2.67 MB 10
25 ก.ค. 2561, 00:00 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-๒๕๖๐ร.ร.ม่วงหวานพัฒนศึกษา 1.98 MB 10
25 ก.ค. 2561, 00:00 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-๒๕๖๐ร.ร.ม่วงหวานพัฒนศึกษา 1.01 MB 11
26 มิ.ย. 2561, 00:00 ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง การสรรหา และคัดเลือกคณะกรรมมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.81 MB 13
17 พ.ค. 2561, 00:00 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2.59 MB 23
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอลาออก 120.5 KB 73
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 118.22 KB 70
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 127.15 KB 66
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอเทียบโอนผลการเรียน 142.28 KB 67
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 150.67 KB 64
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอย้ายออกนักเรียน 246.84 KB 70
17 ก.ค. 2558, 00:00 การรับนักเรียน 219.94 KB 69
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอย้ายเข้าเรียน 264.35 KB 66
29 พ.ย. 2559, 00:00 ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 124.33 KB 75
29 พ.ย. 2559, 00:00 ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 142.3 KB 78
11 ก.ย. 2560, 00:00 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) 1.92 MB 93
21 พ.ย. 2559, 00:00 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 127.85 KB 108
4 พ.ย. 2559, 00:00 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) 535.86 KB 112
4 ก.ค. 2559, 00:00 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 823.69 KB 132