ผู้บริหาร

นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ดาวส์โหลดเอกสาร :

พบข้อมูล: 17 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
17 พ.ค. 2561, 00:00 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2.59 MB 11
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอลาออก 120.5 KB 57
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 118.22 KB 57
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 127.15 KB 52
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอเทียบโอนผลการเรียน 142.28 KB 54
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 150.67 KB 53
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอย้ายออกนักเรียน 246.84 KB 55
17 ก.ค. 2558, 00:00 การรับนักเรียน 219.94 KB 55
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอย้ายเข้าเรียน 264.35 KB 52
29 พ.ย. 2559, 00:00 ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 124.33 KB 62
29 พ.ย. 2559, 00:00 ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 142.3 KB 62
11 ก.ย. 2560, 00:00 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) 1.92 MB 80
21 พ.ย. 2559, 00:00 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 127.85 KB 94
4 พ.ย. 2559, 00:00 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) 535.86 KB 97
4 ก.ค. 2559, 00:00 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 823.69 KB 115
11 พ.ย. 2557, 03:24 พรบ.คอมพิวเตอร์ 115.93 KB 189
28 ส.ค. 2557, 03:30 แบบรายงานเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2560 64 KB 1720