ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ดาวส์โหลดเอกสาร :

พบข้อมูล: 29 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
15 พ.ย. 2561, 00:00 cc00 50.12 KB 12
16 พ.ย. 2561, 00:00 ปพ.5 ม.1 2560 53.83 KB 10
16 พ.ย. 2561, 00:00 ปพ.5 ม.2 2560 53.35 KB 9
16 พ.ย. 2561, 00:00 ปพ.5 ม.3 2560 54.17 KB 9
16 พ.ย. 2561, 00:00 ปพ.5 ม.4 2560 53 KB 10
16 พ.ย. 2561, 00:00 ปพ.5 ม.5 2560 53.09 KB 10
16 พ.ย. 2561, 00:00 ปพ.5 ม.6 2560 53.17 KB 10
25 ก.ค. 2561, 00:00 ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 2.33 MB 26
25 ก.ค. 2561, 00:00 ตัวอย่างรายงานกิจกรรมตามโครงการ 2.67 MB 27
25 ก.ค. 2561, 00:00 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-๒๕๖๐ร.ร.ม่วงหวานพัฒนศึกษา 1.98 MB 24
25 ก.ค. 2561, 00:00 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-๒๕๖๐ร.ร.ม่วงหวานพัฒนศึกษา 1.01 MB 26
26 มิ.ย. 2561, 00:00 ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง การสรรหา และคัดเลือกคณะกรรมมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.81 MB 26
17 พ.ค. 2561, 00:00 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2.59 MB 36
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอลาออก 120.5 KB 89
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 118.22 KB 84
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 127.15 KB 83
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอเทียบโอนผลการเรียน 142.28 KB 77
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 150.67 KB 79
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอย้ายออกนักเรียน 246.84 KB 85
17 ก.ค. 2558, 00:00 การรับนักเรียน 219.94 KB 87