ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

 
ชื่อ - นามสกุล: เบญจวรรณ วรรณทวี(แอน)
ผู้เข้าชม 423
ปีที่จบ: 2551 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 334 หมู่ 12 บ้านคำแก่นคูน ถนนมิตรภาพ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40000 Ann lilo -F-
เบอร์มือถือ: 0614360481
อีเมล์: Benjawan.want@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: วชิญ โสพุฒอ่อน(อาร์)
ผู้เข้าชม 348
ปีที่จบ: 2551 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
เบอร์มือถือ: 0957799959
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม: