ผู้บริหาร

นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครู  วันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมวันไหว้ครู วันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
( จำนวน 24 รูป / ดู 127 ครั้ง )

ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 6 รูป / ดู 176 ครั้ง )

วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ๒๕๖๑

วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ๒๕๖๑
( จำนวน 14 รูป / ดู 207 ครั้ง )

เบญจมิตรเกมส์

เบญจมิตรเกมส์
( จำนวน 28 รูป / ดู 641 ครั้ง )

ผ้าป่าสามัคคีคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าม่วงหวานพัฒนศึกษา

ผ้าป่าสามัคคีคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าม่วงหวานพัฒนศึกษา
( จำนวน 20 รูป / ดู 254 ครั้ง )

กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
( จำนวน 15 รูป / ดู 287 ครั้ง )

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 11 รูป / ดู 221 ครั้ง )

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 12 รูป / ดู 224 ครั้ง )

ภาพกิจกรรมโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาจัดทำดอกไม้จันทน์

ภาพกิจกรรมโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาจัดทำดอกไม้จันทน์
( จำนวน 3 รูป / ดู 188 ครั้ง )

โครงการกำจัดขยะและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันภัย หมู่ ๕ ตำบลม่วงหวาน เทศบาลตำบลม่วงหวาน มอบอุปกรณ์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

โครงการกำจัดขยะและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันภัย หมู่ ๕ ตำบลม่วงหวาน เทศบาลตำบลม่วงหวาน มอบอุปกรณ์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
( จำนวน 2 รูป / ดู 377 ครั้ง )

กิจกรรมวันไหว้ครู  วันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมวันไหว้ครู วันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 11 รูป / ดู 245 ครั้ง )

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 19 รูป / ดู 123 ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 27 รูป / ดู 396 ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖
( จำนวน 12 รูป / ดู 177 ครั้ง )

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
( จำนวน 36 รูป / ดู 964 ครั้ง )

โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
( จำนวน 10 รูป / ดู 217 ครั้ง )

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
( จำนวน 10 รูป / ดู 202 ครั้ง )

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
( จำนวน 25 รูป / ดู 626 ครั้ง )

๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ

๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 13 รูป / ดู 343 ครั้ง )

ASEAN DAY 2016

ASEAN DAY 2016
( จำนวน 12 รูป / ดู 311 ครั้ง )